CV

[For English see below]

Deze weblog is van Cornelis Hoogerwerf, MA. Hij studeerde Griekse en Latijnse taal en cultuur en Godgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en voltooide daarna aan dezelfde universiteit de onderzoeksmaster Classics and Ancient Near Eastern Civilizations (cum laude) met als specialisatie New Testament and Early Christian Studies. Na aan de Universteit Leiden Exegese Nieuwe Testament gedoceerd te hebben, was hij werkzaam aan de Vrije Universiteit in Amsterdam om onderzoek te doen naar patristisch commentaar op de Bijbel; daarover schrijft hij ook een proefschrift. Daarnaast is hij als nieuwtestamenticus werkzaam bij het Nederlands Bijbelgenootschap voor de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), de standaardvertaling voor het Nederlandse taalgebied.

English

This is the weblog of Cornelis Hoogerwerf, MA. He obtained BA degrees in Classics and Theology (both Leiden University) and subsequently graduated cum laude at the same university in Classics and Ancient Near Eastern Civilizations (research master) with the specialization New Testament and Early Christian Studies. He is doing research in Patristic literature at the Vrije Universiteit Amsterdam for his PhD. As New Testament expert at the Netherlands Bible Society he contributes to the revision of the standard translation for the Dutch language community (Nieuwe Bijbelvertaling [NBV]).

Most blogposts will be in Dutch.

Γεγραμμένα?

Γεγραμμένα (gegrammena) betekent ‘wat geschreven staat’.

Contact

gegrammena@hotmail.com


Publicaties | Publications

Artikelen voor een breed publiek

 • Is geweld in de Bijbel de schuld van God?

  Christelijk Weekblad 65.17 (18 augustus 2017) 26. (gebaseerd op deze blog)

 • Welk Nieuwe Testament? De Nieuwe Bijbelvertaling, de Herziene Statenvertaling en de bronteksten van het Nieuwe Testament

  Met Andere Woorden 35.3&4 (2016) 96–105 (online).

 • Liever vijf woorden die iedereen begrijpt… #debijbelingewonetaal

  Staat Geschreven (16 oktober 2014). (pdf, online)

 • Kerst: weerloze overmacht. Overweging bij Lucas 2:1-21

  Leids Kerkblad 24.1 (december 2013) 1-2.

 • Vier artikelen over de Dode Zeerollen (pdf):
  1. Dode Zeerollen: venster op ontstaan Bijbel

   Friesch Dagblad (27 juli 2013) 11.

  2. De mensen achter de Dode Zeerollen en hoe ze leefden

   Friesch Dagblad (7 augustus 2013) 8.

  3. Had Jezus iets te maken met de Dode Zeerollen?

   Friesch Dagblad (13 augustus 2013) 9.

  4. Voorstelling van de lijdende messias is uniek

   Friesch Dagblad (23 augustus 2013) 9.

 • Geboorteverhalen Jezus en Mithras zijn niet inwisselbaar

  Christelijk Weekblad 60.51/52 (21 december 2012) 10-11. (pdf eigen versie, pdf CW)

Hoofdstukken in boeken | Chapters in books

 • Origen, “Destroyer of the Holy Scriptures”? Origen and Theodore of Mopsuestia on Ephesians 5,31-32

  accepted in Origeniana Duodecima: Origen’s Legacy in the Holy Land (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium; Leuven: Peeters, forthcoming).

 • Proving the Resurrection of the Flesh: The Use of Natural Philosophy and Galenic Epistemology in Pseudo-Justin’s De Resurrectione

  in Joseph Verheyden, Andreas Merkt, and Tobias Nicklas (eds.), “If Christ has not been raised…”: Studies on the Reception of the Resurrection Stories and the Belief in the Resurrection in the Early Church (Novum Testamentum et Orbis Antiquus/Studien zur Umwelt des Neuen Testaments 115; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,  2016), 135–147 (pre-printversie online).

 • Kirsopp Lake en Quisque

  in H.J. van Beek en J. Florusse (red.), Immer blijft de band: Quisque Suis Viribus 1841–2016 (Delft: Eburon, 2016), 79–80.

 • “Het léven stroomt er vrij door” (1950–1980)

  in H.J. van Beek en J. Florusse (red.), Immer blijft de band: Quisque Suis Viribus 1841–2016 (Delft: Eburon, 2016), 142–180.

 • Het verdwenen lijk van Zacharias

  in J.A. de Waal, P.B. Hartog en C. Hoogerwerf (red.), Omwegen en Brandgangen: Collegium Theologicum c.s. Quisque Suis Viribus, 1841-2011. Bundel bij het 34e lustrum (Leiden: 2011), 28-37. (pdf)

In de pers | In the media

 • Maarten Keulemans, ‘Jezus werd op Eerste Kerstdag geboren – klopt dit wel?’

  Volkskrant/Sir Edmund 4.38 (23 december 2017) 4 (online).

 • Maarten Keulemans, ‘Pagina’s ‘punkbijbel’ opgedoken’

  Volkskrant (5 december 2017) 25 (online).

 • Wilfred Simons, ‘Theologisch dispuut koestert de band. ‘Quisque Suis Viribus’ viert 175-jarig bestaan met lustrumrede en jubileumboek’

  Leidsch Dagblad (25 mei 2016) regionaal katern 10-11.

Advertenties