CV

[For English see below]

Deze weblog is van Cor Hoogerwerf MA. Ik ben Specialist vertalen & exegese Nieuwe Testament bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap en buitenpromovendus aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Op deze weblog geef ik mijn persoonlijke en professionele visie op onderwerpen rond de Bijbel.

Ik heb Griekse en Latijnse taal en cultuur en Godgeleerdheid gestudeerd aan de Universiteit Leiden en voltooide daarna aan dezelfde universiteit de onderzoeksmaster Classics and Ancient Near Eastern Civilizations (cum laude), met als specialisatie New Testament and Early Christian Studies. Na aan de Universteit Leiden een semester Exegese Nieuwe Testament gedoceerd te hebben, was ik werkzaam aan de Vrije Universiteit in Amsterdam om onderzoek te doen naar patristisch commentaar op de Bijbel; daarover schrijf ik ook een proefschrift. Van eind 2017 tot 2020 werkte ik als nieuwtestamenticus bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), de standaardvertaling voor het Nederlandse taalgebied (NBV21). Vanaf 2021 ben ik bij deze organisatie werkzaam als Specialist vertalen & exegese Nieuwe Testament.

English

This is the weblog of Cornelis Hoogerwerf, MA. I am Specialist in Translation & Exegesis of the New Testament at the Bible Society for the Netherlands and Flanders. I obtained BA degrees in Classics and Theology (both Leiden University) and subsequently graduated cum laude at the same university in Classics and Ancient Near Eastern Civilizations (research master) with the specialization New Testament and Early Christian Studies. I am an external PhD-candidate in Patristic literature at the Vrije Universiteit Amsterdam. As New Testament expert at the Bible Society for the Netherlands and Flanders I contributed to the revision of the standard Bible translation for the Dutch language community (Nieuwe Bijbelvertaling [NBV]).

Most blogposts will be in Dutch.

Γεγραμμένα?

Γεγραμμένα (gegrammena) betekent ‘wat geschreven staat’.

Contact

gegrammena@hotmail.com


Publicaties | Publications

Artikelen en blogs voor een breed publiek

Gebruikt de NBV21 minder vlees? [Dat niet, maar de vertaling is nu wel preciezer]
Nederlands Dagblad (25 mei 2021), 12-13. (online)

De belofte van Pinksteren
Op debijbel.nl (22 mei 2021). (online)

‘Er stáát toch vlees, professor?’
Op nbv21.nl (18 mei 2021). (online)

De NBV21 voor iedereen van iedereen. Opknapbeurt voor Nieuwe Bijbelvertaling
Reveil (mei 2021).

De NBV21: een verbeterde Nieuwe Bijbelvertaling
Elkkwartaal 21/1 (maart 2021), 16-17. (jpg)

Jezus krijgt in NBV21 geen zure wijn te drinken aan het kruis, maar water met azijn
Friesch Dagblad (2 april 2021) 8.

Judas, die Jezus… verraadde?
Op debijbel.nl (30 maart 2021). (online)

Vier vernieuwingen in het lijdensverhaal
Op nbv21.nl (maart 2021). (online)

Brief aan een eigenzinnige gemeente / Bijbelboek belicht: 1 Korintiërs
Op nbv21.nl (2021). (online)

Waarom Paulus de opstanding zo belangrijk vindt
Op debijbel.nl (10 februari 2020). (online)

Is geweld in de Bijbel de schuld van God?
Christelijk Weekblad 65.17 (18 augustus 2017) 26. (gebaseerd op deze blog)

Liever vijf woorden die iedereen begrijpt… #debijbelingewonetaal
Staat Geschreven (16 oktober 2014). (pdf, online)

Kerst: weerloze overmacht. Overweging bij Lucas 2:1-21
Leids Kerkblad 24.1 (december 2013) 1-2.

Vier artikelen over de Dode Zeerollen (pdf):

  1. Dode Zeerollen: venster op ontstaan Bijbel

   Friesch Dagblad (27 juli 2013) 11.

  2. De mensen achter de Dode Zeerollen en hoe ze leefden

   Friesch Dagblad (7 augustus 2013) 8.

  3. Had Jezus iets te maken met de Dode Zeerollen?

   Friesch Dagblad (13 augustus 2013) 9.

  4. Voorstelling van de lijdende messias is uniek

   Friesch Dagblad (23 augustus 2013) 9.

Geboorteverhalen Jezus en Mithras zijn niet inwisselbaar
Christelijk Weekblad 60.51/52 (21 december 2012) 10-11. (pdf eigen versie, pdf CW)

Wetenschappelijk | Scholarly and professional 

The Old Testament and Rhetorical Technique in Theodore of Mopsuestia’s Commentaries on the Epistles of Paul
in Joseph Verheyden and Tobias Nicklas (eds.), Early Christian Commentators of the New Testament (Biblical Tools and Studies 42; Leuven: Peeters, 2021 forthcoming), 61-77.

Procopius of Gaza’s Use of Theodore of Mopsuestia’s Commentary on Genesis: The Case of Genesis 1:26
in H. Amirav, E. Fiori & Chr. Markschies (eds.), The Systematization of Knowledge in Late Antiquity: Catenae, Florilegiae and Related Collections (Late Antique History and Religion/ Beyond the Fathers; Leuven: Peeters, forthcoming)

Theodore of Mopsuestia’s Interpretation of the Birth Announcements of Ishmael and Isaac (Genesis 16 and 18) and Its Reception in East-Syriac and Greek Sources
in Studia Patristica (Leuven: Peeters, forthcoming 2021).

De mens, het aardse en de Geest: De vertaling van sarx in de NBV21
Met Andere woorden
40/1 (mei 2021), 4-27.

De verwerking van lezersreacties in het gereviseerde Nieuwe Testament
Met Andere Woorden 39.2 (2020) 68-81 (online).

Historische versus allegorische uitleg in de inleiding van Išo‘dad van Mervs commentaar op de Psalmen: Vertaling en bronkritische analyse
NTT Journal for Theology and the Study of Religion 73.4 (2019) 283-297 (versie AUP, pre-proofversie).
DOI: 10.5117/NTT2019.4.002.HOOG

Origen, “Destroyer of the Holy Scriptures”? Origen and Theodore of Mopsuestia on Ephesians 5,31-32
in Brouria Bitton-Ashkelony e.a. (eds.), Origeniana Duodecima: Origen’s Legacy in the Holy Land – A Tale of Three Cities: Jerusalem, Caesarea and Bethlehem. Proceedings of the 12th International Origen Congress, Jerusalem, 25-29 June, 2017 (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 302; Leuven: Peeters, 2019), 741–752.

Het lichaam en zijn schaduw in Kolossenzen 2:17
Met Andere Woorden 38.2 (2019) 36-43 (online).

with Hagit Amirav, Why Argue? Paul and the Pauline Epistles in Patristic Rhetoric
in Riemer Roukema and Hagit Amirav (eds.), The ‘New Testament’ as a Polemical Tool: Studies in Ancient Christian Anti-Jewish Rhetoric and Beliefs (Novum Testamentum et Orbis Antiquus/Studien zur Umwelt des Neuen Testaments 118; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,  2018), 57-71.

Welk Nieuwe Testament? De Nieuwe Bijbelvertaling, de Herziene Statenvertaling en de bronteksten van het Nieuwe Testament
Met Andere Woorden 35.3&4 (2016) 96–105 (online).

Proving the Resurrection of the Flesh: The Use of Natural Philosophy and Galenic Epistemology in Pseudo-Justin’s De Resurrectione
in Joseph Verheyden, Andreas Merkt, and Tobias Nicklas (eds.), “If Christ has not been raised…”: Studies on the Reception of the Resurrection Stories and the Belief in the Resurrection in the Early Church (Novum Testamentum et Orbis Antiquus/Studien zur Umwelt des Neuen Testaments 115; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,  2016), 135–147 (pre-printversie online).

Kirsopp Lake en Quisque
in H.J. van Beek en J. Florusse (red.), Immer blijft de band: Quisque Suis Viribus 1841–2016 (Delft: Eburon, 2016), 79–80.

“Het léven stroomt er vrij door” (1950–1980)
in H.J. van Beek en J. Florusse (red.), Immer blijft de band: Quisque Suis Viribus 1841–2016 (Delft: Eburon, 2016), 142–180.

Het verdwenen lijk van Zacharias
in J.A. de Waal, P.B. Hartog en C. Hoogerwerf (red.), Omwegen en Brandgangen: Collegium Theologicum c.s. Quisque Suis Viribus, 1841-2011. Bundel bij het 34e lustrum (Leiden: 2011), 28-37. (pdf)

In de pers | In the media

Nico de Fijter, ‘”Vlees” wordt “aards” in de nieuwe bijbelvertaling’
Trouw (20 mei 2021), 2 (online).

Dick Schinkelshoek, ‘Nieuwe Bijbelvertaling gebruikt minder het woordje “vlees”‘
Nederlands Dagblad (18/19 mei 2021) (online).

Arianne Ramaker, ‘Wanneer is Jezus geboren? Wat we weten over de geboortedatum en het geboortejaar van Jezus’
EO Visie 
(18 december 2019).

Maarten Keulemans, ‘Jezus werd op Eerste Kerstdag geboren – klopt dit wel?’
Volkskrant/Sir Edmund 4.38 (23 december 2017) 4 (online).

Maarten Keulemans, ‘Pagina’s ‘punkbijbel’ opgedoken’
Volkskrant (5 december 2017) 25 (online).

Wilfred Simons, ‘Theologisch dispuut koestert de band. ‘Quisque Suis Viribus’ viert 175-jarig bestaan met lustrumrede en jubileumboek’
Leidsch Dagblad (25 mei 2016) regionaal katern 10-11.