CV

[For English see below]

Deze weblog is van Cornelis Hoogerwerf, MA. Hij studeerde Griekse en Latijnse taal en cultuur en Godgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en voltooide daarna aan dezelfde universiteit de onderzoeksmaster Classics and Ancient Near Eastern Civilizations (cum laude) met als specialisatie New Testament and Early Christian Studies. Na aan de Universteit Leiden Exegese Nieuwe Testament gedoceerd te hebben, is hij momenteel werkzaam aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij onderzoek doet naar patristisch commentaar op de Bijbel.

English

This is the weblog of Cornelis Hoogerwerf, MA. He obtained BA degrees in Classics and Theology (both Leiden University) and subsequently graduated cum laude at the same university in Classics and Ancient Near Eastern Civilizations (research master) with the specialization New Testament and Early Christian Studies. Currently he is doing research in Patristic literature at the Vrije Universiteit Amsterdam.

Most blogposts will be in Dutch.

Γεγραμμένα?

Γεγραμμένα (gegrammena) betekent ‘wat geschreven staat’.

Contact

gegrammena@hotmail.com


Publicaties | Publications

Artikelen voor een breed publiek

  • ‘Welk Nieuwe Testament? De Nieuwe Bijbelvertaling, de Herziene Statenvertaling en de bronteksten van het Nieuwe Testament’, Met Andere Woorden 35.3&4 (2016) 96–105.
  • ‘Kerst: weerloze overmacht. Overweging bij Lucas 2:1-21’, Leids Kerkblad 24.1 (december 2013) 1-2.
  • Vier artikelen over de Dode Zeerollen (pdf):
   1. ‘Dode Zeerollen: venster op ontstaan Bijbel’, Friesch Dagblad (27 juli 2013) 11.
   2. ‘De mensen achter de Dode Zeerollen en hoe ze leefden’, Friesch Dagblad (7 augustus 2013) 8.
   3. ‘Had Jezus iets te maken met de Dode Zeerollen?’ Friesch Dagblad (13 augustus 2013) 9.
   4. ‘Voorstelling van de lijdende messias is uniek’, Friesch Dagblad (23 augustus 2013) 9.
  • ‘Geboorteverhalen Jezus en Mithras zijn niet inwisselbaar’, Christelijk Weekblad 60.51/52 (21 december 2012) 10-11. (pdf eigen versie, pdf CW)

Hoofdstukken in boeken | Chapters in books

  • ‘Proving the Resurrection of the Flesh: The Use of Natural Philosophy and Galenic Epistemology in Pseudo-Justin’s De Resurrectione’, in Joseph Verheyden, Andreas Merkt, and Tobias Nicklas (eds.), “If Christ has not been raised…”: Studies on the Reception of the Resurrection Stories and the Belief in the Resurrection in the Early Church (Novum Testamentum et Orbis Antiquus/Studien zur Umwelt des Neuen Testaments 115; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,  2016), 135–147.
  • ‘Kirsopp Lake en Quisque’, in H.J. van Beek en J. Florusse (red.), Immer blijft de band: Quisque Suis Viribus 1841–2016 (Delft: Eburon, 2016), 79–80.
  • ‘”Het léven stroomt er vrij door” (1950–1980)’, in H.J. van Beek en J. Florusse (red.), Immer blijft de band: Quisque Suis Viribus 1841–2016 (Delft: Eburon, 2016), 142–180.
  • ‘Het verdwenen lijk van Zacharias’, in J.A. de Waal, P.B. Hartog en C. Hoogerwerf (red.), Omwegen en Brandgangen: Collegium Theologicum c.s. Quisque Suis Viribus, 1841-2011. Bundel bij het 34e lustrum (Leiden: 2011), 28-37. (pdf)
Advertenties