Bart Ehrman and Darrell Bock Debate about Forgery in the Bible

In the British radio show Unbelievable? Bart Ehrman and Darell Bock debated about Ehrman’s book Forged. Although I do not totally agree with all the viewpoints of Ehrman (for instance on the literacy of 1st century non-urban Palestine), it is obvious to me who is more convincing.

Advertenties

Jordan Lead Codices: Video Exposing the Fakes

Thomas Verenna made a video that argues that the Jordan Lead Codices are indeed fakes. Click here for some earlier posts about the codices on this blog.

De vergissing van Jezus

Jezus van Nazaret was een apocalyptische profeet die verkondigde dat de dag des oordeels voor de deur stond. Zoals iedereen weet is de geschiedenis anders gelopen: in plaats van het aangekondigde koninkrijk van God kwam de christelijke kerk. Heeft Jezus zich vergist?
Lees verder De vergissing van Jezus

Eloï Eloï Eli Eli lema lama sebachthani asabthani

Zeker Bijbelvaste lezers zal het opvallen dat Jezus aan het kruis in de Matteüspassie van Bach uitroept: “Eli Eli lama, lama asabthani?” In Nederlandse vertalingen staat echter “sabacht(h)ani”. Waar komt dit verschil vandaan? Het blijkt dat er een merkwaardige ontwikkeling in de christelijke traditie achter zit.

Lees verder Eloï Eloï Eli Eli lema lama sebachthani asabthani