Jesus the Free Market Capitalist

As you may have picked up from the news, the American television host Bill O’Reilly wrote the book Killing Jesus, in which he claims that Jesus was killed because he protested against the heavy taxation system of the Romans. O really?

Candida R. Moss of the Univerisity of Notre Dame wrote an entertaining review of the book. She writes a.o.: “Killing Jesus has all the critical rigor of your local church’s Nativity play.” In response to this piece O’Reilly invited her to his show to discuss the matter, which resulted in the following conversation:

Apart from the obvious oddities O’Reilly put forward, the strange distinction between politics (taxation) and theology (helping the poor) and his (deliberate?) ignorance of the term ‘anachronistic’ is telling. Moss’s last statement is worth mentioning in full:

“I think in your book that you not contribute a sustained historical methodology and you misrepresent and cherry pick the facts. And I think you failed to recognize just how intrinsic to Jesus’s message care for the poor, the needy, the sick is.”

Vier artikelen over de Dode Zeerollen

Artikel FrDVoor het Friesch Dagblad schreef ik de afgelopen weken vier achtergrondartikelen over de Dode Zeerollen.

Online zijn ze via de volgende links te lezen:

En een samenvoeging hier (pdf).

Clowneske De Haas over Jezus als nar

Theoloog Gerard de Haas meent het  ei van Columbus gevonden te hebben ten aanzien van de historische Jezus, zo blijkt uit zijn paasartikel in Trouw. Jezus zou een (soort) nar geweest zijn, die de bestaande verhoudingen op zijn kop zette. Dat het artikel enkele uren vóór 1 april werd gepubliceerd, zal geen toeval zijn. De Haas zit vermoedelijk bulderend van het lachen de reacties onder zijn artikel te lezen.

Het artikel (ik ga het hier niet samenvatten) volgt namelijk het gebruikelijke procedé van reli-thrillers en voor het effectbejag geschreven kwakwetenschap (de laatste term is van Jona Lendering):
Lees verder

Palmpasen

Het is Palmpasen. In de meeste kerken gaat het vandaag over de intocht van Jezus in Jeruzalem, die eindigt in de tempel. Een veelbetekenend verhaal. Als je daar meer over wilt horen, had je vandaag naar de kerk moeten gaan… Hieronder ga ik in op de geschiedenis van het verhaal zelf.
Lees verder

Synoptic Dependency and Jesus’s Entry into Jerusalem

Continuing the series about the arrival of Jesus in Jerusalem, I would like to reflect on the complicated relation between story and history. After running through the comparison of Mark and Matthew and Mark and Luke regarding their Entry stories (leaving the Gospel of John aside for now), one could ask if Matthew and Luke can contribute anything to the question of historicity. To eliminate them due to their dependency on Mark is the most straightforward approach. Or is it?
Lees verder

Summary of P. Benoit, ‘Quirinius’ (cf. Luke 2:2)

What follows is a summary of P. Benoit, ‘Quirinius’, article in Dictionnaire de la Bible. Supplément vol. 9 (1979), 693-720.
Lees verder

Het belang van de Dode Zeerollen

In 2013 komen de Dode Zeerollen naar het Drents museum. Het belang van de Dode Zeerollen kan moeilijk overschat worden. Niet alleen zijn ze als vondsten op zichzelf buitengewoon waardevol, maar ook bieden deze documenten onschatbare informatie over het jodendom rond het begin van onze jaartelling.
Lees verder

James F. McGrath about the World of Jesus Mythicism

On the website of the Christian Century, a mainline Protestant magazine, you can read an interesting article of James F. McGrath: ‘Fringe view. The world of Jesus mythicism.’ One quote as foretaste:

One of the poignant ironies about mythicism is its popularity among those who style themselves as freethinkers. Such individuals usually have no trouble criticizing apologists for young Earth creationism or other fringe viewpoints, spotting their weak arguments and taking them to task for rejecting mainstream science. Yet mythicists adopt many of the same weak modes of argumentation that they otherwise criticize.

Jesus mythicism serves as a cautionary tale. It is possible to think critically about a great many subjects and yet to shield one area from scrutiny. People tend to be selectively critical.

De vergissing van Jezus

Jezus van Nazaret was een apocalyptische profeet die verkondigde dat de dag des oordeels voor de deur stond. Zoals iedereen weet is de geschiedenis anders gelopen: in plaats van het aangekondigde koninkrijk van God kwam de christelijke kerk. Heeft Jezus zich vergist?
Lees verder