Roelof van den Broek over gnosis in de oudheid (5/6)

Het vijfde hoofdstuk uit Gnosis in de Oudheid van prof. Roelof van den Broek behandelt uitgebreid waar het in de gnostische religie om gaat. “De bevrijdende gnosis is … zelfkennis en godskennis in één” (p. 145).
Lees verder Roelof van den Broek over gnosis in de oudheid (5/6)

Advertenties

Het belang van de Dode Zeerollen

In 2013 komen de Dode Zeerollen naar het Drents museum. Het belang van de Dode Zeerollen kan moeilijk overschat worden. Niet alleen zijn ze als vondsten op zichzelf buitengewoon waardevol, maar ook bieden deze documenten onschatbare informatie over het jodendom rond het begin van onze jaartelling.
Lees verder Het belang van de Dode Zeerollen

Roelof van den Broek over gnosis in de oudheid (4/6)

Het vierde hoofdstuk van Gnosis in de Oudheid van prof.dr. Roelof van den Broek is een kort hoofdstuk tussen de lange hoofdstukken drie en vijf in. Het handelt over de antignostische auteurs uit de oudheid.
Lees verder Roelof van den Broek over gnosis in de oudheid (4/6)

Het artikel ‘Critical Method’ van Abraham Kuenen

Herman Paul schrijft dat in de 19e eeuw “een hele generatie Leidse geesteswetenschappers doordrenkt was van een heilig geloof in “historische kritiek”” (2010:109). Rond het Rapenburg waaide een historisch-kritische geest, een filologisch ethos van nauwgezette bronnenkritiek. Een van de Leidse professoren was Abraham Kuenen (1828-1891), zonder twijfel de grootste Nederlandse oudtestamenticus ooit.
Lees verder Het artikel ‘Critical Method’ van Abraham Kuenen